Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

30-05-2017 XLIII OWT

Miło nam poinformować, że uczeń klasy 3 ED - Szymon OGÓREK został laureatem XLIII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ zajmując w grupie elektryczno-elektronicznej VII miejsce. Opiekunem ucznia jest p. Andrzej Łanuszka. GRATULUJEMY!

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. z galerii zamieszczonej na stronie https://eNOT

27-05-2017 Wymiana polsko - niemiecka 2017 p. Joanna Jarochowicz

 

Kolejna wizyta uczniów polskich we Frankfurcie nad Menem miała miejsce w terminie 13-20 maja 2017.
W projekcie udział wzięło 14  uczniów polskich z klas drugich i trzecich  uczący się w zawodach informatyk, elektronik oraz 2 opiekunów: J. Jarochowicz i Z. Krawiec.
Cele wymiany:
- gromadzenie doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym,
- posługiwanie się  językami angielskim  oraz niemieckim podczas realizacji wspólnych zajęć edukacyjnych oraz  w celu   komunikowania się  uczestników,
- przebywanie uczniów polskich w otoczeniu niemieckojęzycznym,
- poznawanie nowej kultury, wzajemne przenikanie się kultur (Vernetzung).
Finansowanie:

Edycję polską projektu finansuje w przeważającej większości organizacja o nazwie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) z siedzibą w Warszawie. Edycja niemiecka dofinansowana jest przez odpowiednik PNWM o nazwie JUGENDWERK z siedzibą w Berlinie.  Wymianę wspomagają finansowo rodzice uczestników, Dyrekcja i Rada Rodziców ZSŁ oraz miasto Frankfurt nad Menem.PROGRAM

26-05-2017 Wymiana polsko - chińska 2017 - wyniki rekrutacji p. Paweł Koszałka

Spośród chętnych do udziału w wymianie polsko-chińskiej do rekrutacji zostali wytypowani tylko uczniowie z klas II i III. Uczniowie ci zostali sklasyfikowani biorąc pod uwagę oceny z ostatniego semestru (I) z trzech kategorii, którym przypisano wagi: 1.    średnia z przedmiotów zawodowych        6,00
2.    język angielski                6,00
3.    zachowanie                     3,00
Na podstawie tych danych obliczona została średnia ważona i przypisana każdemu kandydatowi. Stworzony w ten sposób wyznacznik określa miejsce ucznia w odpowiedniej grupie zawodowej. Ponadto, powstały dwie grupy tematyczne: elektroniczna, informatyczna, każda po 12 osób. Skład tych grup został ustalony proporcjonalnie do liczby uczniów/klas w poszczególnych zawodach. W przypadku tej samej wartości wyznacznika decyduje ocena z j. angielskiego.
    Wynik rekrutacji przedstawia poniższa TABELA
Prosimy o potwierdzenie udziału w wymianie w sekretariacie uczniowskim szkoły do 2.06.2017. Wyjazdy obu grup do Chin planowane są jesienią 2017 na 2 tygodnie. Udział w wymianie oznacza również konieczność towarzyszenia chińskim partnerom podczas ich rewizyty w Krakowie. Spotkanie organizacyjne obu grup odbędzie się w poniedziałek 5.06.2017 o godz. 13:05 w świetlicy szkolnej.

25-05-2017 Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

26 maja od godz. 8.00

sekretariat młodzieżowy będzie wydawał absolwentom technikum dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

25-05-2017 Ostrava - praktyki zawodowe p. Joanna Jarochowicz

W dniach 30-4-13.05.2017 grupa 10 uczniów ZSŁ odbyła staż w  ramach projektu pt. „Polski uczeń – europejskie perspektywy” w Středni Škola Teleinformatiky w Ostrawie (Republika Czeska)  finansowanego ze środków unijnych  POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)  na zasadach Erasmus+.
Staż obejmował zarówno zajęcia w szkole partnerskiej jak również  ciekawy program imprez towarzyszących (prezentacja).
Przed wyjazdem uczniowie  przygotowali prezentację multimedialną na temat regionu, w którym znajduje się szkoła partnerska oraz podręczny słownik polsko-angielsko-czeskiego składającego się z dwóch części: dotyczącej życia codziennego oraz terminów specjalistycznych. Dla uczestników zorganizowane zostały warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w grupie.
Udział w projekcie przyczynił się do  podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji zawodowych uczniów w obszarach, w których specjalizuje się nasz partner, przede wszystkim w zakresie montażu, konfiguracji i administrowania sieciami teleinformatycznymi.
W projekcie zastosowano  elementy systemu ECVET.  W tym celu we współpracy z partnerem wyodrębnione zostały  jednostki efektów uczenia się, podpisane Porozumienie o partnerstwie określające wymogi dotyczące oceny, walidacji i uznawania osiągniętych efektów uczenia się za granicą. Strona goszcząca  wyznaczyła opiekuna, który ocenił efekty  osiągnięte przez każdego ze stażystów. Nabyte umiejętności zostały potwierdzone testem przeprowadzonym w szkole macierzystej. Punkty uzyskane zgodnie z zasadami ECVET mogą być pomocne w staraniach  o dalsze kształcenie lub ubieganie się o miejsca pracy za granicą.

PREZENTACJA
Ostrava_2017

20-05-2017 Konkurs przyrodniczy p. Danuta Gajek

Nauczycielki biologii Halina Flis-Paciorek i Danuta Gajek zapraszają wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich na konkurs przyrodniczy:


"Czy znasz drzewa i krzewy wokół swojej szkoły".


Odbędzie się on w środę 31 maja o godz.14.45 w sali 219.
Ekspozycja okazów do rozpoznania będzie dostępna od środy (24 maja) w holu na drugim piętrze, pod oknem.


Serdecznie zapraszamy.

20-05-2017 Konkurs: FIRMA W OPAŁACH

Miło nam poinformować, że w Ogólnopolskim Konkursie Administrowania Siecią Komputerową pt. "Firma w opałach" - I MIEJSCE zajął uczeń 1 ID - NORBERT MORAWSKI.

Gratulujemy!

 

 

 

 

 

więcej informacji

16-05-2017 Rocznica powstania Legionów Polskich we Włoszech p. Tadeusz Januszek, p. Tomasz PopiołekW rocznicę utworzenia Legionów Polskich i powstania Pieśni Legionowej zapraszamy do obejrzenia wystawy poświęconej tym wydarzeniom.

 

 

fot. p. T. Januszek

Strony: 159
[←cofnij]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[dalej→]