Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

26-05-2017 Wymiana polsko - chińska 2017 - wyniki rekrutacji p. Paweł Koszałka

Spośród chętnych do udziału w wymianie polsko-chińskiej do rekrutacji zostali wytypowani tylko uczniowie z klas II i III. Uczniowie ci zostali sklasyfikowani biorąc pod uwagę oceny z ostatniego semestru (I) z trzech kategorii, którym przypisano wagi: 1.    średnia z przedmiotów zawodowych        6,00
2.    język angielski                6,00
3.    zachowanie                     3,00
Na podstawie tych danych obliczona została średnia ważona i przypisana każdemu kandydatowi. Stworzony w ten sposób wyznacznik określa miejsce ucznia w odpowiedniej grupie zawodowej. Ponadto, powstały dwie grupy tematyczne: elektroniczna, informatyczna, każda po 12 osób. Skład tych grup został ustalony proporcjonalnie do liczby uczniów/klas w poszczególnych zawodach. W przypadku tej samej wartości wyznacznika decyduje ocena z j. angielskiego.
    Wynik rekrutacji przedstawia poniższa TABELA
Prosimy o potwierdzenie udziału w wymianie w sekretariacie uczniowskim szkoły do 2.06.2017. Wyjazdy obu grup do Chin planowane są jesienią 2017 na 2 tygodnie. Udział w wymianie oznacza również konieczność towarzyszenia chińskim partnerom podczas ich rewizyty w Krakowie. Spotkanie organizacyjne obu grup odbędzie się w poniedziałek 5.06.2017 o godz. 13:05 w świetlicy szkolnej.

25-05-2017 Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

26 maja od godz. 8.00

sekretariat młodzieżowy będzie wydawał absolwentom technikum dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

25-05-2017 Ostrava - praktyki zawodowe p. Joanna Jarochowicz

W dniach 30-4-13.05.2017 grupa 10 uczniów ZSŁ odbyła staż w  ramach projektu pt. „Polski uczeń – europejskie perspektywy” w Středni Škola Teleinformatiky w Ostrawie (Republika Czeska)  finansowanego ze środków unijnych  POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)  na zasadach Erasmus+.
Staż obejmował zarówno zajęcia w szkole partnerskiej jak również  ciekawy program imprez towarzyszących (prezentacja).
Przed wyjazdem uczniowie  przygotowali prezentację multimedialną na temat regionu, w którym znajduje się szkoła partnerska oraz podręczny słownik polsko-angielsko-czeskiego składającego się z dwóch części: dotyczącej życia codziennego oraz terminów specjalistycznych. Dla uczestników zorganizowane zostały warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w grupie.
Udział w projekcie przyczynił się do  podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji zawodowych uczniów w obszarach, w których specjalizuje się nasz partner, przede wszystkim w zakresie montażu, konfiguracji i administrowania sieciami teleinformatycznymi.
W projekcie zastosowano  elementy systemu ECVET.  W tym celu we współpracy z partnerem wyodrębnione zostały  jednostki efektów uczenia się, podpisane Porozumienie o partnerstwie określające wymogi dotyczące oceny, walidacji i uznawania osiągniętych efektów uczenia się za granicą. Strona goszcząca  wyznaczyła opiekuna, który ocenił efekty  osiągnięte przez każdego ze stażystów. Nabyte umiejętności zostały potwierdzone testem przeprowadzonym w szkole macierzystej. Punkty uzyskane zgodnie z zasadami ECVET mogą być pomocne w staraniach  o dalsze kształcenie lub ubieganie się o miejsca pracy za granicą.

PREZENTACJA
Ostrava_2017

20-05-2017 Konkurs przyrodniczy p. Danuta Gajek

Nauczycielki biologii Halina Flis-Paciorek i Danuta Gajek zapraszają wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich na konkurs przyrodniczy:


"Czy znasz drzewa i krzewy wokół swojej szkoły".


Odbędzie się on w środę 31 maja o godz.14.45 w sali 219.
Ekspozycja okazów do rozpoznania będzie dostępna od środy (24 maja) w holu na drugim piętrze, pod oknem.


Serdecznie zapraszamy.

20-05-2017 Konkurs: FIRMA W OPAŁACH

Miło nam poinformować, że w Ogólnopolskim Konkursie Administrowania Siecią Komputerową pt. "Firma w opałach" - I MIEJSCE zajął uczeń 1 ID - NORBERT MORAWSKI.

Gratulujemy!

 

 

 

 

 

więcej informacji

16-05-2017 Rocznica powstania Legionów Polskich we Włoszech p. Tadeusz Januszek, p. Tomasz PopiołekW rocznicę utworzenia Legionów Polskich i powstania Pieśni Legionowej zapraszamy do obejrzenia wystawy poświęconej tym wydarzeniom.

 

 

fot. p. T. Januszek

04-05-2017 Zakończenie roku klas czwartych.

28 kwietnia na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych Technikum Łączności nr 14. To już 72 rocznik, który opuszcza mury naszej szkoły. Gośćmi spotkania byli: Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Magdalena Kusek a także współpracujący z Łącznością pracodawcy, którzy są absolwentami ZSŁ (p. Andrzej Zagórski - prezes firmy Jotafan, p. Franciszek Broda - Teleaudyt, p. Paweł Wadowski - współwłaściciel Volvo Wadowscy Sp. z o.o.).   

Po odśpiewaniu hymnu - głos zabrał pan Dyrektor Antoni Borgosz. Dziękował wszystkim, którzy mieli szczególny wpływ na wysokie notowania naszej szkoły w rankingach oraz budowali renomę ZSŁ poprzez sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych. Przypomniał również o uczniach, którzy pracowali na rzecz szkoły angażując się w działalność Koła Promocji Szkoły, Studia TV ZSŁ, Samorządu Uczniowskiego, Chóru Łącznik.

Podczas uroczystości zostały wręczone świadectwa opatrzone biało-czerwonym paskiem absolwentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Rekordzistą okazał się Michał Ciborowski z klasy 4 IC, który wypracował średnią: 5,96 przy równoczesnej 100 procentowej frekwencji w ciągu 4 lat nauki!
Pan Dyrektor skierował do absolwentów wiele ciepłych słów, które z pewnością zapadły w pamięć startującym w dorosłe życie młodym ludziom.

fot. Kamil Przybyło więcej zdjęć na FB ZSŁ

02-05-2017 Dzień Flagi

Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej. Wskazówki zawiera publikacja pt. „Biało-Czerwona” opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 32 stronicowa bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka jest dostępna na stronie www.mswia.gov.pl.

 

 

DO POBRANIA NA STRONIE

29-04-2017 Pierwsze miejsce w Krakowie

Miło nam poinformować, że według najnowszego rankingu szkół ponadgimnazjalnych przygotowanego przez portal WaszaEdukacja.pl Nasza Szkoła zajęła pierwsze miejsce podium wśród najlepszych techników w Krakowie.

 

https://waszaedukacja.pl/

Strony: 155
[←cofnij]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[dalej→]