Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

28-09-2017 42 Olimpiada Języka Angielskiego p. Katarzyna Choroszy

Komisja Języka Angielskiego zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 42 Olimpiadzie Języka Angielskiego. Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli języka angielskiego. Czekamy na chętnych do 20-ego października 2017 roku. Informacje na temat organizacji zawodów znajdują się tutaj:

http://oja.wsjo.pl/terminarz/


27-09-2017 Konkurs wiedzy o USA p. Katarzyna Choroszy

Komisja Języka Angielskiego zaprasza uczniów chętnych do udziału w Konkursie wiedzy o kulturze i historii Stanów Zjednoczonych organizowanym przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Konsulat Generalny Ambasady Stanów Zjednoczonych. Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do swoich nauczycieli języka angielskiego. Termin zgłaszania upływa 12 października 2017 roku. Pod koniec października odbędzie się etap szkolny konkursu. Szczegóły na stronie http://bg.up.krakow.pl/?p=2930

27-09-2017 Piknik Integracyjny p. Grzegorz Turdza

W dniu 26.09.2017 r. odbył się w Parku im. Wojciecha Bednarskiego Piknik Integracyjny organizowany przez Centrum Kultury Podgórza.

W organizacji pomagali uczniowie naszej szkoły z kl. 4Ed: BARTEK BURDA, KAMIL KNAPIK, DARIUSZ LENIARTEK, SZYMON OGÓREK, MACIEJ MIREK, BARTEK JANCZAK oraz JAN JASKOT z kl. 2Ed.

Serdecznie dziękuję wymienionym osobom za ponadprzeciętne zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów. Mam nadzieję że radość oraz uśmiech na twarzach uczestników na długo pozostaną w Waszej pamięci.

Dziękuję również panu Maksymowi Szpuleckiemu za obecność i opiekę nad wyżej wymienioną grupą.

26-09-2017 Informatyczne kursy zawodowe w ZSŁ

Zespół Szkół Łączności bierze udział w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt CKZ w latach 2017- 2019 przewiduje m.in. realizację szeregu kursów doskonalących umiejętności zawodowe.

W ramach projektu ogłaszamy nabór uczniów na kurs "Projektowanie i programowanie gier 3D w środowisku WebGL" w wymiarze 30 godzin. Liczba miejsc na kursie: 20
oraz kurs "Projektowanie nowoczesnych aplikacji webowych MEAN Stack, w oparciu o serwer NodeJS" w wymiarze 30 godzin. Liczba miejsc na kursie: 10.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz zgłaszanie się do wicedyrektorów Renaty Gołąb lub Artura Wardasa w celu pobrania formularza zgłoszeniowego.

W załączeniu REGULAMIN UCZESTNICTWA

25-09-2017 Konkurs fotograficzny p. Dorota Madej

UWAGA!     

   
Biblioteka ogłasza konkurs fotograficzny pt. Książka najlepszym przyjacielem człowieka.
Prosimy o dostarczenie 3 podpisanych zdjęć w postaci papierowej (w formacie 15 cm  x 21 cm) oraz elektronicznej (biblioteka@tl.krakow.pl) do 31 października 2017.

Grafika Pixabay

22-09-2017 Nekrolog

Z żalem żegnamy Ś.P. Mieczysława Chęcińskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Krakowie w latach 1981-1983.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 28 września o godzinie 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.


Społeczność Zespołu Szkół Łączności w Krakowie

18-09-2017 Wymiana polsko - chińska p. Paweł Koszałka

Wymiana polsko - chińska
W dniach od 10.09. do 24.09. gościmy w naszej szkole delegację uczniów i nauczycieli z Technician Institute/College of Electronical Engineering z miasta Xuzhou w prowincji Jiangsu w Chinach. Grupa składa się z 8 uczniów i 3 nauczycieli: Xing Hengyuan (邢恒远), Li Peng (李朋) i Cai Chengying (蔡成营).
W poniedziałek 11.09. odbyło się oficjalnie powitanie delegacji przez dyrektora szkoły Pana Pawła Kucharczyka. Podczas pobytu w ZSŁ uczniowie i nauczyciele biorą udział w zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli w zakresie telekomunikacji – Panowie Artur Wardas i Maciej Rzeszut, studia telewizyjnego – Pan Zygmunt Parzelka oraz elektroniki – Pan Michał Radczuk.

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć na FB ZSŁ

Oprócz zajęć edukacyjnych goście z Chin poznają naszą historię, kulturę i tradycję zwiedzając miejsca ważne dla Polaków: Katedra i Zamek na Wawelu, Stare Miasto, Muzeum Narodowe, Kazimierz, Ojców i Zamek w Pieskowej Skale, Muzeum Auschwitz, Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum Lotnictwa, Inżynierii Miejskiej oraz wiele innych miejsc. Towarzyszą im uczniowie oraz nauczyciele z ZSŁ, którzy udadzą się 10.10. w podróż do Xuzhou z rewizytą na okres dwóch tygodni.
W gablotach przed biblioteką można obejrzeć czasową wystawę ukazującą wybrane tematy i miejsca związane z chińską historią, kulturą oraz rzeczy przywiezione z Chin. W realizację programu pobytu delegacji chińskiej w ZSŁ jest zaangażowanych wielu nauczycieli i pracowników obsługi naszej szkoły oraz internatu i stołówki gdzie goście mieszkają i spożywają posiłki. Wszystko otoczone jest niezwykle miłą i życzliwą atmosferą oraz ciekawością i zaangażowaniem z obu stron. Nad całością wymiany polsko –chińskiej czuwa Pani dyrektor Renata Gołąb oraz Państwo Anna i Paweł Koszałka.

18-09-2017 Konkurs na recenzję p. Dorota Madej

UWAGA!!!

    Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na recenzję ulubionej książki. Praca powinna mieścić się maksymalnie na jednej stronie A4 (czcionka: Times New Roman, rozmiar 12).

Prosimy o przesłanie jej na adres: biblioteka@tl.krakow.pl

do 31.10.2017 r.

Grafika Pixabay

17-09-2017 Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA p. Danuta Gajek

Sprawozdanie z Akcji Sprzątanie Świata 2017

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.
W dniu akcji 15.09.2017 przedstawiciele samorządu od 7.30-13.00 odbierali od uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły surowce wtórne: makulaturę, zużyte baterie, nakrętki.
Zebrano 2600 kg. makulatury, kilka worków nakrętek oraz 5 pudeł baterii.
 Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w akcji.


Organizatorzy: Samorząd uczniowski, Małgorzata Dziura, Danuta Gajek, Barbara Wakszyńska.

 

 

Fot. Natalia Musiał

17-09-2017 Konkurs: Girls Who Innovate 2017

Miło nam poinformować, że Agnieszka Pałka z klasy 2 IA została wyróżniona jako najmłodsza z uczestniczek (w kategorii wiekowej 16-18) konkursu organizowanego przez Firmę Ericsson "Girls Who Innovate 2017". Jednocześnie jest trzecią nagrodzoną reprezentantką Europy i jedną z czterech wyróżnionych finalistek konkursu! Zadanie polegało na stworzeniu kreatywnego i innowacyjnego pod względem technologicznym rozwiązania problemu głodu na świecie oraz przedstawienia go w interesujący sposób. Gratulujemy!

https://www.ericsson.com/en/careers/student-young-professionals/girls-who-innovate

Strony: 159
[←cofnij]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[dalej→]