Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

26-09-2017 Informatyczne kursy zawodowe w ZSŁ

Zespół Szkół Łączności bierze udział w projekcie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt CKZ w latach 2017- 2019 przewiduje m.in. realizację szeregu kursów doskonalących umiejętności zawodowe.

W ramach projektu ogłaszamy nabór uczniów na kurs "Projektowanie i programowanie gier 3D w środowisku WebGL" w wymiarze 30 godzin. Liczba miejsc na kursie: 20
oraz kurs "Projektowanie nowoczesnych aplikacji webowych MEAN Stack, w oparciu o serwer NodeJS" w wymiarze 30 godzin. Liczba miejsc na kursie: 10.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz zgłaszanie się do wicedyrektorów Renaty Gołąb lub Artura Wardasa w celu pobrania formularza zgłoszeniowego.

W załączeniu REGULAMIN UCZESTNICTWA

25-09-2017 Konkurs fotograficzny p. Dorota Madej

UWAGA!     

   
Biblioteka ogłasza konkurs fotograficzny pt. Książka najlepszym przyjacielem człowieka.
Prosimy o dostarczenie 3 podpisanych zdjęć w postaci papierowej (w formacie 15 cm  x 21 cm) oraz elektronicznej (biblioteka@tl.krakow.pl) do 31 października 2017.

Grafika Pixabay

22-09-2017 Nekrolog

Z żalem żegnamy Ś.P. Mieczysława Chęcińskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Krakowie w latach 1981-1983.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 28 września o godzinie 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.


Społeczność Zespołu Szkół Łączności w Krakowie

18-09-2017 Wymiana polsko - chińska p. Paweł Koszałka

Wymiana polsko - chińska
W dniach od 10.09. do 24.09. gościmy w naszej szkole delegację uczniów i nauczycieli z Technician Institute/College of Electronical Engineering z miasta Xuzhou w prowincji Jiangsu w Chinach. Grupa składa się z 8 uczniów i 3 nauczycieli: Xing Hengyuan (邢恒远), Li Peng (李朋) i Cai Chengying (蔡成营).
W poniedziałek 11.09. odbyło się oficjalnie powitanie delegacji przez dyrektora szkoły Pana Pawła Kucharczyka. Podczas pobytu w ZSŁ uczniowie i nauczyciele biorą udział w zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli w zakresie telekomunikacji – Panowie Artur Wardas i Maciej Rzeszut, studia telewizyjnego – Pan Zygmunt Parzelka oraz elektroniki – Pan Michał Radczuk.

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć na FB ZSŁ

Oprócz zajęć edukacyjnych goście z Chin poznają naszą historię, kulturę i tradycję zwiedzając miejsca ważne dla Polaków: Katedra i Zamek na Wawelu, Stare Miasto, Muzeum Narodowe, Kazimierz, Ojców i Zamek w Pieskowej Skale, Muzeum Auschwitz, Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum Lotnictwa, Inżynierii Miejskiej oraz wiele innych miejsc. Towarzyszą im uczniowie oraz nauczyciele z ZSŁ, którzy udadzą się 10.10. w podróż do Xuzhou z rewizytą na okres dwóch tygodni.
W gablotach przed biblioteką można obejrzeć czasową wystawę ukazującą wybrane tematy i miejsca związane z chińską historią, kulturą oraz rzeczy przywiezione z Chin. W realizację programu pobytu delegacji chińskiej w ZSŁ jest zaangażowanych wielu nauczycieli i pracowników obsługi naszej szkoły oraz internatu i stołówki gdzie goście mieszkają i spożywają posiłki. Wszystko otoczone jest niezwykle miłą i życzliwą atmosferą oraz ciekawością i zaangażowaniem z obu stron. Nad całością wymiany polsko –chińskiej czuwa Pani dyrektor Renata Gołąb oraz Państwo Anna i Paweł Koszałka.

18-09-2017 Konkurs na recenzję p. Dorota Madej

UWAGA!!!

    Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na recenzję ulubionej książki. Praca powinna mieścić się maksymalnie na jednej stronie A4 (czcionka: Times New Roman, rozmiar 12).

Prosimy o przesłanie jej na adres: biblioteka@tl.krakow.pl

do 31.10.2017 r.

Grafika Pixabay

17-09-2017 Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA p. Danuta Gajek

Sprawozdanie z Akcji Sprzątanie Świata 2017

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.
W dniu akcji 15.09.2017 przedstawiciele samorządu od 7.30-13.00 odbierali od uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły surowce wtórne: makulaturę, zużyte baterie, nakrętki.
Zebrano 2600 kg. makulatury, kilka worków nakrętek oraz 5 pudeł baterii.
 Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w akcji.


Organizatorzy: Samorząd uczniowski, Małgorzata Dziura, Danuta Gajek, Barbara Wakszyńska.

 

 

Fot. Natalia Musiał

17-09-2017 Konkurs: Girls Who Innovate 2017

Miło nam poinformować, że Agnieszka Pałka z klasy 2 IA została wyróżniona jako najmłodsza z uczestniczek (w kategorii wiekowej 16-18) konkursu organizowanego przez Firmę Ericsson "Girls Who Innovate 2017". Jednocześnie jest trzecią nagrodzoną reprezentantką Europy i jedną z czterech wyróżnionych finalistek konkursu! Zadanie polegało na stworzeniu kreatywnego i innowacyjnego pod względem technologicznym rozwiązania problemu głodu na świecie oraz przedstawienia go w interesujący sposób. Gratulujemy!

https://www.ericsson.com/en/careers/student-young-professionals/girls-who-innovate

17-09-2017 Stypendia Dyrektora ZSŁ dyr. Paweł Kucharczyk

Z przyjemnością informuję całą społeczność szkolną, że niżej wymienionym osobom przyznałem Stypendium Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Krakowie za wyróżniające wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2016/2017. Stypendia wypłacane będą w okresie od września 2017r. do stycznia 2018r.

Ogłaszam, że: Szymon Zyguła klasa 3Ia, Arkadiusz Ćwikła 4Ed, Ryszard Borzych 3IB, Mateusz Marchewka 3Ia otrzymują świadczenie w kwocie 150zł. miesięcznie

natomiast Państwo: Michał Grabowski 4Ia, Paulina Pasternak 3Ia, Julia Moś 2Ia, Daniel Mika 2Ia, Szymon Kania 4Ia, Agnieszka Pałka 2Ia uhonorowani zostają comiesięcznym stypendium w kwocie 100zł.

Wyróżnionym serdecznie gratuluję, a wszystkich uczniów Technikum Łączności nr 14 zachęcam do wzmożonego wysiłku i rywalizacji na płaszczyźnie naukowej.

Kraków, 12 września 2017r.                                             Paweł Kucharczyk

16-09-2017 Komunikat dyr. Paweł Kucharczyk

Szanowni Państwo

Obecni i emerytowani Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, Absolwenci, Uczniowie i Rodzice.

Informuję, że o godzinie 18.00 w najbliższą niedzielę 17 września 2017r. w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Krakowie na Dębnikach odprawiona będzie msza święta w intencji ciężko chorego Pana Mieczysława Chęcińskiego, jednego z dotychczasowych dyrektorów Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.

                                                                                                             Paweł Kucharczyk

Kraków, 15 września 2017r.

12-09-2017 Szkoła w radiu S.U. ZSŁ

Rusza kolejna edycja warsztatów "Szkoła w radiu".

Marzyłeś o pracy w rozgłośni albo zastanawiałeś się jak to wygląda od wewnątrz?

Te warsztaty są dla Ciebie!

Pierwsze spotkanie w piątek od 9.00-12.00.
Zapisy u Pani Agnieszki Osuch.

Harmonogram : https://szkolawradiu.wordpress.com/vii-edycja

Strony: 155
[←cofnij]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[dalej→]