Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

03-07-2017 Uroczysta Rada Pedagogiczna

28 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSŁ, na którym Dyrektor Naczelny ZSŁ – Pan Antoni Borgosz przekazał symboliczny klucz do Szkoły swojemu następcy - Panu Pawłowi Kucharczykowi.  
Aby podkreślić fakt zmian, które tak szybko następują w dziedzinach technicznych, reprezentowanych przez Łączność, klucz – przekazany przez wcześniejszego Dyrektora Naczelnego – dr. Ryszarda Bąka – zastąpiła karta magnetyczna – otwierająca kolejną epokę w rozwoju szkoły.
Uroczystość była okazją do wygłoszenia laudacji, licznych podziękowań i wzruszających wspomnień. Pan Dyrektor otrzymał od współpracowników obraz, na którym została uwieczniona Szkoła ze wszystkim atrybutami budynku: daszkiem, zegarem, wyświetlaczem kierunków kształcenia oraz neonem ZSŁ. Kapituła medalu „Za Zasługi dla ZSŁ” przyznała Panu Antoniemu Borgoszowi odznaczenie z numerem 1, które zostało specjalnie na tę okazję pokryte złotem. Przedstawiciele nauczycieli, administracji i obsługi wręczyli przełożonemu bukiet niewiędnących (ceramicznych) kwiatów oraz bilet na koncert Andrei Bocellego.
Uroczystość dopełniona została występem artystycznym p. Jagi Wrońskiej, która na tę okoliczność napisała i wykonała dwie piosenki oraz wręczyła Panu Dyrektorowi jego stylizowany portret.
Na spotkaniu obecni byli również emerytowani nauczyciele, którzy ze wzruszeniem uczestniczyli w tym wydarzeniu i również po uroczystości mieli okazję do rozmów i wspomnień przy filiżance kawy i poczęstunku.

Więcej zdjęć z uroczystości na FB ZSŁ

02-07-2017 Zakończenie Roku Szkolnego

23 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.
  Oprócz uczniów, nauczycieli i kierownictwa szkoły, w wydarzeniu uczestniczyła przedstawicielka Rady Rodziców - Pani Iwona Jawor oraz absolwenci ZSŁ, którzy są równocześnie właścicielami firm współpracujących z naszą szkołą – Pan Andrzej Zagórski i Pan Paweł Wadowski. 

   Po odśpiewaniu hymnu, głos zabrał Dyrektor Naczelny - pan Antoni Borgosz. W swoim przemówieniu zaznaczył, że miniony rok szkolny możemy uznać za udany. Sukcesy w ogólnopolskich rankingach ( W Rankingu Techników – szkoła uplasowała się na 2 pozycji, w Rankingu Maturalnym – zajęła 1 miejsce w Polsce). Pan Dyrektor z szacunkiem i uznaniem wymienił osoby, które w sposób szczególny zasłużyły w tym roku na docenienie, ze względu na osiągnięcia w: konkursach, olimpiadach, wrażliwość społeczną, wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Ranking najlepszych świadectw

Ranking najlepszych klas

Fot. Paweł Wojda, więcej zdjęć na FB ZSŁ


   Podczas uroczystości wręczono część ze 144 świadectw z wyróżnieniem. Dla przypomnienia w klasach maturalnych w wyniku klasyfikacji końcowej było 48 biało - czerwonych pasków, zatem łącznie 192 osoby otrzymały promocję lub ukończyły szkołę ze średnią arytmetyczną większą lub równą 4,75.
   Statuetkę Lampy – wręczanej tradycyjnie zespołowi klasowemu, który osiągnął najlepsze wyniki w danym roku szkolnym - klasa 2 IA z p. Magdaleną Czechowską-Buratowską przekazała klasie 1 IB, której wychowawcą jest p. Ewa Piszkowska.
   W związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora Naczelnego ZSŁ, Samorząd Uczniowski przekazał Panu Dyrektorowi wzruszające podziękowanie za lata pracy poświęcone naszej szkole. Symbolem wdzięczności był wręczony przez młodzież portret dyr. Antoniego Borgosza złożony z miniaturowych zdjęć uczniów.

   Wyrazy uznania i szacunku za długoletnie sprawowanie funkcji Dyrektora najlepszej w Krakowie szkoły technicznej, w imieniu Pana Prezydenta Miasta Krakowa, wraz z bukietem kwiatów złożyła Dyrektor Wydziału Edukacji - Pani Anna Korfel-Jasińska.

   Od września funkcję Dyrektora Naczelnego ZSŁ przejmie Pan Paweł Kucharczyk – dotychczasowy wicedyrektor ZSŁ.01-07-2017 ICO World Championships 2017 p. Anna Szkudlarek

 W dniach 29-30 czerwca reprezentacja szkoły wyłoniona w Ogólnopolskim Cyklu Szkolnych Turniejów Crossmintona ( Crossmintonada 2017), uczestniczyła w IV Mistrzostwach Świata w Crossmintonie, które odbywały się w Warszawie.

W kategorii U18 JUNIORS SINGLES zagrali: Wojciech Wilkoński 1K, Daniel Zięba 2K, Mateusz Staroń 1Ea, Daniel Borowy 1Ea. Gratulujemy sportowej postawy i odwagi walki z najlepszymi w świecie.

Zachęcamy całą społeczność szkolną do uczestnictwa w treningach sekcji crossmintona już od września w nowym roku szkolnym.

Więcej informacji na www.crossminton.pl
Kontakt: Anna Szkudlarek
Więcej zdjęć na FB ZSŁ

28-06-2017 Świadectwa maturalne

Od piątku - 30 czerwca w godzinach od 9.00-15.00 w sekretariacie młodzieżowym ZSŁ będą wydawane świadectwa maturalne.

23-06-2017 Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Technikum Łączności nr 14 nastąpi w piątek 23 czerwca 2017r. i przebiegać będzie według następujących ustaleń:
a) o godzinie 7.45 odbędzie się rozdanie świadectw w następujących klasach: 1Ia – sala 104, 1Ic – sala 105, 1Ed – sala 206, 1K – sala 110, kl. 1Ta – sala 211, kl. 1Tb – sala 214, 2Ia – sala 215, 2Ec – sala 106, 3Id – sala 109, 3Ec – sala 22.
O godzinie 8.50 (nie wcześniej !!!) uczniowie wyżej wymienionych oddziałów pod opieką Wychowawców zajmą miejsca na placu parkingowym obok internatu, gdzie uczestniczyć będą w uroczystości głównej z udziałem całej społeczności szkolnej. Po jej zakończeniu młodzież w/w klas opuści teren szkolny.

b) O godzinie 8.45 młodzież z klas: 1Ib, 1Id, 1Ea, 1Eb, 1Ec, 2Ib, 2Ic, 2Id, 2Ea, 2Eb, 2Ed, 2K, 2Ti, 3Ia, 3Ib, 3Ic, 3Ea, 3Eb, 3Ed, 3K, 3Ti zgromadzi się na placu parkingowym na tyłach internatu i pod opieką Wychowawców, nauczycieli W–F, zajęć praktycznych zajmie wyznaczone miejsca – za techniczne przygotowanie uroczystości od-powiadają klasy 2Id, 3Eb, 3Ti wspólnie z Państwem: Agnieszką Osuch, Przymysławem Cienkoszem, Justyną Batko oraz Jackiem Orczykiem, Grzegorzem Turdzą, Jackiem Bernasikiem. Pracę zaplanują Państwo Agniesz-ka Osuch i Jacek Orczyk. O przygotowanie nagłośnienia proszę Pana Michała Okrajniego i wyznaczonych przez opiekuna radiowęzła uczniów.
Około godziny 9.45 po zakończeniu części oficjalnej, podczas trwania której wręczone zostaną nagrody, wyróżnienia i świadectwa opatrzone biało – czerwonym paskiem, odbędzie się druga tura spotkań z Wychowawcami klas. Będą one przebiegać w oparciu o następujący przydział sal: 1Ib – 222, 1Id – 219, 1Ea – 209, 1Eb – 212; 1Ec – 213, 2Ib – 107, 2Ic – 205, 2Id – 109, 2Ea – 121, 2Eb – 206, 2Ed – 110, 2K – 104, 2Ti – 211, 3Ia – 111, 3Ib – 106, 3Ic – 214, 3Ea – 119, 3Eb – 204, 3Ed – 112, 3K – 105, 3Ti – 215.
W przypadku niesprzyjającej aury, uroczystość oficjalna odbędzie się w sali gimnastycznej z udziałem czterech wcześniej wytypowanych oddziałów oraz dwuosobowych reprezentacji pozostałych zespołów klasowych, a także uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem.

23-06-2017 Finał XIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego Daniel Mika

W dniu 12 VI 2017r. w Centrum Młodzieży w Krakowie odbył się finał XIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. W przeglądzie Filmowym Klaudia Curyło z kl. 1Ia zdobyła pierwsze miejsce za film pod tytułem „Legenda o Tadeuszu Kościuszce – obrońcy dwóch narodów”. Organizatorzy  tego konkursu to: Małopolskie Centrum Edukacji, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej i Centrum Młodzieży w Krakowie.                                    

Opiekunem merytorycznym uczennicy był dr Piotr Skałuba. Gratulujemy!

Strony: 142
[←cofnij]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[dalej→]